Jawatan Kosong terus ke email anda, daftar email anda dibawah:

Jawatan Kosong Di Perbadanan Aset Keretapi (PAK)Perbadanan Aset Keretapi (PAK) merupakan sebuah Badan Berkanun Persekutuan yang diwujudkan di bawah seliaan Kementerian Pengangkutan Malaysia. Ditubuhkan di bawah Akta Keretapi 1991 (Akta 463), berkuatkuasa pada 1hb. Ogos 1992, melalui Jilid 36 No.16 yang diwartakan pada 30hb Julai 1992. PAK mula beroperasi secara rasmi sebagai sebuah organisasi pada 1hb. Oktober 1992. Serentak dengan penubuhan PAK, Keretapi Tanah Melayu, sebuah entiti awam yang telah wujud semenjak tahun 1894 telah dibubarkan serta dijadikan syarikat korporat yang dinamakan Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB).

Jawatan Kosong Di Perbadanan Aset Keretapi (PAK)

sumber
Read More »

Jawatan Kosong Di Lembaga Maktab MahmudLembaga Maktab Mahmud ditubuhkan bertujuan untuk melicinkan perjalanan pentadbiran sekolah ini demi mempertingkatkan ilmu pengetahuan. Di samping dapat melahirkan cendekiawan-cendekiawan Islam serta menjalankan prinsip-prinsip pendidikan negara.Lembaga ini berfungsi melantik pegawai-pegawai dan ketua jabatan yang tertakhluk kepada Enakmen Lembaga Maktab Mahmud Bil.5 1967. Lembaga Maktab Mahmud ini juga telah menubuhkan jawatankuasa kecil dan menyelaraskan pentadbiran.

Jawatan Kosong Di Lembaga Maktab Mahmud

1. Pembantu Makmal

2. Pembantu Operasi

Sila kemukakan permohonan melalui borang permohonan jawatan yang boleh didapati di Pejabat Pentadbiran Lembaga Maktab Mahmud mulai 08 Mac 2015 hingga 15 Mac 2015

Semua permohonan hendaklah di alamatkan kepada :-

Setiausaha
Lembaga Maktab Mahmud,
Persiaran Sultan Abdul Hamid,
05050 Alor Setar,
Kedah Darul Aman.
( up : Unit Pengurusan Sumber Manusia )

Maklumat lengkap jawatan
Read More »

Job Vacancies At Utusan Melayu (Malaysia) Berhad.


Since its establishment in 1938, the Group has progressed and consolidated itself into a multiple media conglomerate of the 21st century. Today, the Group's diverse expansion is still synergistic with its traditional core activities. With over ten companies under its wings, the Utusan Group is engaged in four major business concerns namely publishing, printing, advertising and online services.

Job Vacancies At Utusan Melayu (Malaysia) Berhad.

1.Wartawan

Closing date 15 March 2015

Details

Read More »

Job Vacancies At Pusat Permata Pintar UKMPERMATApintar(TM) UKM is the only centre of Excellence in Malaysia tasked with the responsible to identify gifted and talented children from all over Malaysia, and give them some opportunities to develop their talents and potentials. It is imperative to carry out these tasks as these children are our precious national assets. Failure to identify these children could results in Malaysia losing some of its invaluable work force, thinkers, scientists or technocrats either because they have become school dropout, or they have migrated to other countries that offer better educational experiences.

Job Vacancies At Pusat Permata Pintar UKM

1. Lecturer

- Physics
- Chemical
- Biology
- Vector Calculus
- Reasoning logic
- English
- Economic
- Law
- Psychology

To apply, send your application by using  UKM-SPKP-JP-PK01-BO02 Permohonan Jawatan Akademik along with related doc and certificate to

Dr Azizah binti Mohd Zahidi
Ketua Program ASASIpintar
Pusat PERMATApintar Negara
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 Bangi, Selangor

Details Click here
Read More »

Jawatan Kosong Di Institut Terjemahan & Buku Malaysia (ITBM)Institut Terjemahan & Buku Malaysia atau singkatannya ITBM (sebelum ini dikenali sebagai Institut Terjemahan Negara Malaysia) ditubuhkan oleh Kerajaan Malaysia pada 14 September 1993 untuk menyediakan prasarana bagi mewujudkan industri terjemahan di Malaysia, selaras dengan haluan negara menuju Wawasan 2020. Sebagai sebuah syarikat berkaitan kerajaan, modal asas ITBM dimiliki sepenuhnya oleh Menteri Kewangan Diperbadankan (MKD) manakala pentadbirannya diselia oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Selaras dengan Akta Syarikat 1965, objektif, bidang kuasa, ahli lembaga pengarah dan urusan berkaitan fungsi ITBM tertakluk kepada Memorandum dan Tataurusan Persatuan ITBM yang diluluskan oleh Pendaftar Syarikat.

Jawatan Kosong Di Institut Terjemahan & Buku Malaysia (ITBM)

1. Kerani (Jabatan Terjemahan & Latihan)

Tanggungjawab :
- Melaksanakan tugas-tugas perkeranian dan kesetiausahaan kepada Ketua Jabatan
- Membantu mengatur jadual harian Ketua Jabatan
- Membantu merekodkan surat-surat keluar/masuk di Pejabat Ketua Jabatan

Kelayakan : Diploma atau SPM

2. Kerani (Bahagian Pentadbiran)

Tanggungjawab:

- Membantu bahagian dalam tugas-tugas perkeranian
- Membantu membuat pemfailan dan perekodan
- Membantu memantau penyelenggaraan bangunan dan lain-lain aset syarikat
- Membantu menghantar dokumen

Kelayakan : Diploma atau SPM

Cara memohon

Hantarkan surat permohonan berserta resume dan salinan sijil kepada-

Institut Terjemahan & Buku Malaysia
Wisma ITBM,
No 2, Jalan 2/27E Seksyen 10,
Wangsa Maju 53300 Kuala Lumpur
U.P: Bahagian Pengurusan & Sumber Manusia

Sila tuliskan nama jawatan yang dipohon di sebelah kiri sampul surat.

atau permohonan anda ke E-mel: kerjaya@itbm.com.my

Sumber
Read More »